Oktober 2016

Visie: Strategisch kader Amarant Groep

Projectomschrijving

Het vertellen van mijn visie op het wonen bij Amarant Groep Klik hier voor heel het stategisch kader

“De Amarant Groep wil bij cliënten de zelfredzaamheid stimuleren. Dat is prima, maar soms zijn cliënten gewoon uitgeleerd.” Aan het woord is Gijs Franken. In 2009 werd bij hem autisme gediagnosticeerd en kwam hij bij Amarant wonen. Gijs is lid van de lokale cliëntenraad.

“Natuurlijk is zelfredzaamheid belangrijk, maar er zijn grenzen. Je kunt iemand op vmbo-niveau nog tien jaar laten ontwikkelen, maar deze leerling zal nooit arts kunnen worden. Eens ben je uitgeleerd, bereik je de grens van je ambities. Ook wanneer je beperkingen hebt of een vorm van autisme.”

Een lijn

Gijs vindt wel dat er steeds beter geluisterd wordt naar cliënten. Maar een gezamenlijke visie ontbreekt nog, vindt hij. “Er is een groep begeleiders die vindt dat cliënten zoveel mogelijk zelf moeten doen en er is een groep die vindt dat zij alles voor cliënten moet bepalen. Er wordt nog niet één lijn gevolgd.”

Meer luisteren

Tot slot kan ook de informatievoorziening vanuit de organisatie beter. ‘Er mag nog meer en nog beter geluisterd worden naar cliënten. Minder communicatie voor cliënten en meer communicatie met en door cliënten.”

Details

Opdrachtgever
Amarant

Plaats
Tilburg

Rol
Vrijwillig

Uitvoering
Oktober 2016

Status
Afgerond